• Description
  • Date
  • Info
Seksuelle overgrep. Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge
Målgruppen for konferansen er barnevernsansatte, helsesøster, Politi, skole, barnehage, PPD og andre som arbeider med barn og unge.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
11.06.2018
Conference
Gardermoen, Norway