• Description
  • Date
  • Info
Nasjonal fagdag: Seksuelle overgrep mot gutter og menn
Senskader etter seksuelle overgrep er ofte usynlige for omverdenen. For å kunne yte god hjelp, er det en forutsetning at forståelse og aksept danner et grunnlag for samhandling. Alle, både fagfolk, utsatte og pårørende er velkomne!
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
16.10.2017
Seminar
Trondheim, Norway