• Description
  • Date
  • Info
Språk inkludering och genus i Norden nu och i framtiden
Ett arrangemang i samarbete mellan Nordisk Sprogkoordination, Voksenåsen och Hanaholmen och med stöd från Fritt Ord.
Spelar det någon roll vilka ord som används när vi beskriver kvinnor, män, människor, olika etniska grupper, personer med olika sexuella läggningar och möjligheter? Är orden med och formar verkligheten och cementerar gamla föreställningar eller är orden i sig irrelevanta för att skapa ett mer inkluderande samhälle?
Organizer: Voksenåsen
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
16.10.2017 12:00-16:30
Conference
Oslo, Norway