• Description
  • Date
  • Info
Kurs: Certifiering Normingenjör
Välkommen till världens enda normingenjörsutbildning, med dina unika erfarenheter och nya kunskaper som kursen ger bygger vi nya normer.
För dig som vill ta del av Add Genders kompetens och erfarenhet erbjuder vi nu för andra året i rad denna spetsutbildning för att bli certifierad normingenjör. Första utbildningsomgången genomfördes hösten 2016 och vi kommer nu på efterfrågan att hålla utbildningen även denna höst! Detta möjliggör för dig som engagerad inom jämlikhetsfältet att investera i en kompetenshöjning, individuellt eller i din roll på ditt arbete.
Organizer: Add Gender
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
21.09.2017 - 22.11.2017
Course
Stockholm, Sweden