• Description
  • Date
  • Info
Grønn politikk og likestilling - Er gresset like grønt for alle? - Arendalsuka
Er en grønn politikk og likestilling forenelige prinsipper? Eller er klimakrisen så akutt at det ikke er tid til likestillingshensyn?
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
16.08.2017 16:30-18:00
Seminar
Arendal, Norway