• Description
  • Date
  • Info
Vernissage: Interruptions / Friktioner
En fotografisk utställning med porträtt av kvinnor i Sápmi, om deras berättelser, drömmar och arv av konstnärsduon Cooper & Gorfer, producerad i samverkan med Konstmuseet i Norr, Kiruna.
Cooper & Gorfers tillsynes stillsamma porträtt formas med fotografiet som utgångspunkt i de många lager av detaljer som utgör verken. Verken låter betraktaren ta del av historieskrivningar som sträcker sig bortom en första anblick och berättar något om det outtalade i bilden.

Cooper & Gorfer består av konstnärerna Sarah Cooper (USA, 1974) och Nina Gorfer (Österrike 1979). Cooper & Gorfer, vars samarbete startade 2006, lever och arbetar i Göteborg och Berlin. Deras arbete innefattar tydliga referenser till konsthistoria, myter och kulturarv.

Cooper & Gorfers verk har visats i flera soloutställningar både nationellt och internationellt. De har även publicerat böcker som exempelvis Interruptions (Thames & Hudson) till denna utställning.
Organizer: Kvinnohistoriskt museum
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
17.06.2017 - 15.10.2017
Cultural event
Umeå, Sweden