• Description
  • Date
  • Info
Hur leder vi en normkreativ förändring?
Välkommen till ett samtal om hur en kan leda förändringsprocesser som syftar till att skapa jämlika organisationer. Vilka möjligheter och svårigheter möter en som ledare och hur kan vi lära av andra?
Vilka strategier och tillvägagångssätt har vi för en inkluderande organisering? I samtalet deltar ledare från den ideella och kulturella sektorn, utgångspunkten är deras egna erfarenheter från sina respektive organisationer samt deras erfarenheter av att ha deltagit i SETTINGS diplomerande ledarskapsutbildning.

Deltagare:
Johanna Blückert, HR-chef från Svenska Filminstitutet
Charina Hallberg, ekonomichef från Kvinna till Kvinna
Luis Lineo, ordförande för MÄN – män för jämställdhet
Hanne Liljeholm, föreningsutvecklare och utbildare på Skolidrottsförbundet

Moderator är Karen Austin som arbetar som demokrati- och MR-strateg på Stadsledningskontoret i Stockholm.

Fri entré, vi bjuder på förfriskningar.

Organizer: SETTINGS och Allmänna Arvsfonden
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
22.05.2017 17:30-21:00
Lecture
Stockholm, Sweden