• Description
  • Date
  • Info
Forskerforum: Investeringer i Tanzania
Hvordan ivareta kvinners landrettigheter i møte med investeringer i Tanzania? FOKUS inviterer næringsliv, akademia og andre til et møte med forskere som har arbeidet med Tanzania fra ulike fagfelt.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
22.05.2017 14:00-16:00
Seminar
Oslo, Norway