• Description
  • Date
  • Info
LDO-kurs: Diskrimineringslovverket i arbeidslivet
Denne modulen tar for seg rettstilstanden, forslag til ny lov og konsekvenser for likestillingen.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
25.04.2017 09:00-12:00
Course
Oslo, Norway