• Description
  • Date
  • Info
CfP TGV:
Vi hoppas på en bredd av vetenskapliga artiklar, recensioner, debatt och frispel från hela det genusvetenskapliga fältet.
Vid årsskiftet 2017/2018 flyttar Tidskrift för genusvetenskap, TGV, vidare och kommer under de närmaste fyra åren att ha sin hemvist vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Nya redaktörer blir Renita Sörensdotter och Karin S. Lindelöf.

Vi tar emot vetenskapliga manus på i sin helhet max 8000 ord och på svenska. Texterna genomgår dubbelt anonym kollegial granskning av två oberoende granskare som rekommenderar eller avråder publicering.
Välkommen att skicka ditt abstract till den tillträdande redaktionen på senast den 24 april 2017.

Tidplan
Måndag 24/4 Abstract på 500-1000 ord
Fredag 5/5 Besked om antaget abstract
Fredag 1/9 Deadline för färdigställda manus

För recensioner och övriga texter, vänligen se instruktioner på hemsidan www.tegeve.se eller kontakta den tillträdande redaktionen.
Organizer: Tidskrift för genusvetenskap
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
24.04.2017
Call for papers
Uppsala, Sweden