• Description
  • Date
  • Info
XII Pohjoismainen nais- ja sukupuolihistorian konferenssi / XII Nordiska kvinno- och genushistorikermötet / Nordic Women's and Gender History Conference
XII Pohjoismainen nais- ja sukupuolihistorian konferenssi järjestetään Oulussa 7.–9.6.2018

XII Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Uleåborg, Finland 7–9 juni 2018

From 7 to 9 June 2018, the 12th Nordic Women’s and Gender History Conference will take place in Oulu, Finland.
The Nordic Women’s and Gender History Conference is an established forum for historians of women, gender and sexuality in the Nordic context. Here, historians working within different academic subfields meet to present and discuss new historical research and questions relevant to the field. Conference languages are the Scandinavian languages and English.

The programme will consist of keynote lectures related to the conference theme, crisis, of thematic sessions and sessions for free presentations.

Programme of the conference: http://www.kvinhist2018.fi/programme/

Registration opens at 15 January 2018.

*****

Det 12. Nordiska kvinno- och genushistorikermötet arrangeras av Historiska institutionen vid Uleåborgs universitet. Konferensspråk är de skandinaviska språk och engelska.

Nordiska kvinno- och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-, genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts forskare från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning.

Programmet innehåller keynoteföreläsningarna som kommer att vara kopplade till huvudtemat kris, temasessioner och individuella papper.

Programmet: http://www.kvinhist2018.fi/programme/
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
07.06.2018 - 09.06.2018
Conference
Oulu, Finland